ASTRON PRINT
O nás

Společnost ASTRON print, s.r.o. se zabývá potiskem všech typů médií i následným zpracováním do podoby finálních produktů.

K dispozici máme malonákladové digitální tiskárny, billboardové a bannerové tiskárny, stroje pro vysoce kvalitní velkoformátový tisk stejně jako stroje pro tisk POS a POP materiálů. Takto široké portfolio tiskových strojů nám umožňuje zajistit velkou kapacitu výroby s rozsáhlými možnostmi dokončujícího zpracování. Disponujeme rovněž vlastním konstrukčním a instalačním týmem. Materiály skladujeme ve vlastních skladových prostorách o rozloze převyšující 1000 m2. Ve výrobním závodě v Jablonci nad Nisou se specializujeme na výrobu velkosériové kartonáže a dále zde zajišťujeme výrobu světelné reklamy včetně obrábění umělých hmot a kovů.

Všechny tyto aspekty řadí společnost ASTRON print, s.r.o. na vedoucí pozici v odvětví polygrafie v ČR i ve střední Evropě.

Projekt

Fotovoltaické systémy Praha (hala č. 4) CZ.31.3.0/0.0/0.0/22_005/0001953 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je instalace fotovoltaické elektrárny sloužící pro vlastní spotřebu žadatele. Za pomoci využití obnovitelných zdrojů dojde k optimalizaci zajištění elektrické energie pro podnikatelskou činnost.

Projekt

NAVÝŠENÍ MÍRY AUTOMATIZACE TISKOVÝCH PROCESŮ VE SPOLEČNOSTI ASTRON PRINT, S.R.O. je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je pořízení a implementace moderních výrobních a nevýrobních technologií, které umožní zvýšit úroveň digitální transformace a zautomatizovat výrobní procesy ve společnosti ASTRON print s.r.o.

Projekt

Výroba osobních a zdravotnických ochranných prostředků, CZ.01.2.06/0.0/0.0/20_357/0021784 je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je pořízení technologie na produkci osobních a zdravotnických ochranných prostředků pro přímý boj proti koronavirové infekci.
Cíle projektu bude dosaženo pořízením zařízení na kapacitní zpracování deskových i rolových materiálů.

Projekt

Zvýšení úrovně automatizace a digitalizace ve společnosti ASTRON print, s.r.o., je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je pořízení nových, moderních a vzájemně propojených technologií, které umožní zautomatizovat tiskařskou výrobu ve společnosti ASTRON print, s.r.o. a zvýšit stávající digitální úroveň společnosti.

Projekt

Školicí středisko společnosti ASTRON print, s.r.o., v Jablonci nad Nisou je spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je vytvoření nových školicích kapacit, díky kterým bude možné propojovat teoretické znalosti s praktickými postupy používanými pro konstruování a ovládání CNC strojů pro oblast strojírenství.

Evropská Unie. Evropský fond pro regionální rozvoj. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.