ASTRON services

ASTRON services, s.r.o., sociální podnik

     Bariéry ve skupině ASTRON nemáme!

Jsme rádi, že u nás ve skupině ASTRON není firemní odpovědnost jen prázdným pojmem. Kolegy s hendikepem zaměstnáváme nejen, protože se to má, ale zvláště proto, že jejich precizní ruční práci potřebujeme. Uplatní se při skládání, vázání, řezání, falcování a celé další řadě úkonů, jež jsou třeba před tím, než dokončená zakázka vyrazí do světa.

Na našich bezbariérových pracovištích se tak uplatňují kolegové a kolegyně s různými zdravotními omezeními, ať už jsou to těžce zdravotně postižení (ZTP), lidé po závažných nehodách nebo například neslyšící.

Bez práce hendikepovaných kolegů se neobejde zejména oddělení malonákladového tisku. Poté, co je zakázka vytištěna, je často potřeba dokončit ji ořezem, poskládat na výsledný formát nebo svázat. Náročnost dokončovacích prací často spočívá v detailu – je při nich potřeba především přesnost a trpělivost.

Důvodů, proč zaměstnávat hendikepované, má však skupina ASTRON více. Díky tomu, že disponujeme kvalifikovanými a zkušenými pracovníky dokončení a kompletace, můžeme se ucházet o velké zakázky, v rámci kterých jsou podobné práce vyžadovány.

Skupina ASTRON umožňuje lidem se zdravotním hendikepem získat ekonomickou nezávislost a pracovat ve férovém prostředí bez mezilidských i fyzických bariér.