Centrála a výrobní závod Praha-Kbely

      Od roku 2019 sídlí centrála skupiny ASTRON ve vlastních nově zrekonstruovaných prostorách v Praze 9 – Kbelích.

• Přestěhování do vlastních prostor se stalo významným mezníkem v životě skupiny ASTRON, který potvrdil její silný a stabilní růst. Doposud působily společnosti skupiny v pronajímaných areálech, avšak naše provozní nároky stouply natolik, že další setrvání v těchto areálech již nebylo udržitelné.

• Nový kbelský komplex se skládá se ze dvou hal označovaných čísly 2 a 4. Starší a větší hala č. 2 prošla kompletní rekonstrukcí, v hale č. 4 došlo na menší stavební úpravy se změnami dispozic. Nové prostory nám nyní poskytují maximální flexibilitu s ohledem na budoucí růst a přizpůsobování kapacity a struktury výroby poptávce zákazníků. Bez omezení budeme moci reagovat i na nové technologické trendy v oboru.

• Prostory také samozřejmě splňují nejvyšší nároky moderního polygrafického provozu. Nacházejí se v uzavřeném průmyslovém areálu Komerčně industriálního parku Kbely. Předností této lokality v okrajové části Prahy je především vynikající dopravní dostupnost. Průmyslový areál zde existoval již od 30. let 20. století a v současnosti prochází rozsáhlou obnovou. Nové výrobní prostory skupiny ASTRON tak nebyly budovány na zelené louce, nedošlo k záboru zemědělské půdy ani obytných parcel, naopak jsme plně využili možnosti stát se součástí revitalizace zanedbaného brownfieldu.

• Součástí našeho zadání projektu rekonstrukce byl i požadavek na maximální ekologičnost budoucího provozu. Budova je tak osazena izolačními trojskly, tiskařské haly jsou vytápěny pomocí rekuperovaného odpadního vzduchu, významná část výroby je situována v podzemním podlaží.