Certifikáty, a ocenění

     Certifikáty

Skupina ASTRON maximálně dbá na ochranu životního prostředí a proto upřednostňuje „čisté“ technologie. Tam, kde to z principu není možné, minimalizuje nepříznivé dopady pomocí speciálních filtračních zařízení, která neutralizují škodlivé látky. I proto je, jako jedna z mála polygrafických skupin, držitelem certifikátu ISO pro životní prostředí (ISO 14001:2016) a samozřejmě také certifikátu systému řízení kvality (ISO 9001:2016).

Výrobky s požadavkem na maximální šetrnost vůči životnímu prostředí zajišťujeme v tiskárně ASTRON print, s.r.o., která je držitelem certifikátů FSC® (č. licence: FSC-C115625).

     Členství POPAI

Společnost ASTRON print, s.r.o. je členem profesního sdružení POPAI. Středoevropská pobočka světové asociace POPAI sdružuje a propojuje významné výrobce a klíčové zákazníky, kteří působí v různých sférách oboru komunikace v prodejních místech (marketing at-retail). Hlavním přínosem je kontinuální vzdělávací program pro rozšíření znalostí v oboru in-store komunikace a využití průzkumů efektivity nástrojů marketingové komunikace a analýz POP/POS trhu.

ASTRON print – certifikát člen POPAI

      Ocenění

•   Společnost ASTRON print, s.r.o., se stala jednou z mála B2B značek působících na českém trhu, které získaly prestižní ocenění Business Superbrands 2016 a 2019.
Titul Superbrands získávají pouze značky, které si svou nominaci zaslouží obchodními výsledky. Rozhodující slovo při výběru má expertní komise Business Brand Council. Tu tvoří profesionálové z oblasti byznysu, komunikace, marketingu, médií a marketingového výzkumu.
Do úzkého spektra oceněných značek se na základě přísných kritérií dostane jen zlomek vyvolených. Posuzovány jsou parametry jako známost, budování brandu, inovace či prestiž.
Společnost ASTRON print, s.r.o., se tímto oceněním zařadila mezi respektované značky v České republice.

Mezinárodní organizace Superbrands – nejuznávanější nezávislá globální autorita v oblasti hodnocení a oceňování obchodních značek. Kolébkou mezinárodní organizace Superbrands je Velká Británie, kde projekt v roce 1994 vznikl a z níž se během více než 20 let rozšířil do téměř 90 států napříč 5 kontinenty. V České republice byl projekt realizován již na počátku nového milénia a znovu obnoven v roce 2013. Hlavním cílem projektu je na základě sjednocených kritérií a metod každoročně identifikovat nejlepší z nejlepších značek v rámci lokálních trhů. Ocenění Superbrands získávají značky s vynikající pověstí – zákazníci si s nimi spojují významné hodnoty a mají k nim osobní vztah. Od roku 2014 existují 2 kategorie, které zohledňují zaměření značek na B2C (ocenění Superbrands) a B2B (Business Superbrands). Zatímco první z nich jsou veřejně známé a spotřebitelé se s nimi setkávají den co den v maloobchodním sektoru, podnikatelské značky jsou důležitými hráči ve specializovaných odvětvích průmyslu, zemědělství a obchodu.

•   Konstrukční oddělení společnosti ASTRON print, s.r.o. získalo v roce 2014 ocenění Duhový paprsek v soutěži vyhlašované v rámci výstavy Reklama-Polygraf, a to v kategorii E – reklama POS/POP. Vítěznou práci – paletové vystavení Jameson-mašinka –, která podporovala prodej irské whisky Jameson, ocenila porota jako nejlepší konstrukční a vizuální řešení POS/POP propagace.

•   Grafické oddělení divize BTL připravilo pro klienta Vysočina Tourism sadu propagačních tiskovin. Na 24. veletrhu cestovního ruchu Holiday World byl náš klient Vysočina Tourism za tyto materiály oceněn 2. místem v kategorii „Nejlepší propagační tiskovina“. Vysoká úroveň našich grafických návrhů tak klientovi pomohla nejen ke kvalitní propagaci regionu, ale i k prestižnímu ocenění.