Ekonomika

ASTRON group je přední polygrafická skupina, mezi jejíž charakteristické znaky patří zejména všestranná stabilita a dynamický rozvoj.

     Finanční stabilita

Od roku 2019 provozuje skupina ASTRON své podnikání ve vlastních výrobních prostorech. Schopností investovat nemalou částku do pořízení těchto prostor a do následné rekonstrukce jsme naši finanční stabilitu významným způsobem potvrdili. Zároveň má provozování polygrafické výroby ve vlastních prostorech řadu nesporných ekonomických výhod, které k naší stabilitě dále přispívají.

Nové výrobní technologie pořizuje skupina ASTRON převážně z vlastních zdrojů nebo pomocí krátkodobých spotřebitelských úvěrů. Na vybrané technologie čerpáme zdroje ze strukturálních fondů EU.

Na financování velkých investičních projektů typu pořízení a rekonstrukce vlastních výrobních prostor spolupracujeme s významnými českými bankami.

Firemní politiku nízké zadluženosti a včasné úhrady závazků považuje skupina ASTRON za jeden z klíčových faktorů úspěšného podnikání.

Roční obrat celé skupiny v době před vypuknutím koronavirové krize (2020) dosahoval téměř 500 000 000 Kč. Základní jmění společnosti ASTRON print, s.r.o., klíčové části skupiny ASTRON, je na obor polygrafie poměrně vysoké a činí celkem 50 000 000 Kč.

     Personální stabilita

Na stabilitu skupiny ASTRON má nezanedbatelný vliv také nízká fluktuace na klíčových pozicích. Ke konci roku 2020 pracovalo v polygrafické části skupiny zhruba 230 zaměstnanců.

     Stabilita zákazníků

Za další významný stabilizační faktor považujeme dlouhodobě dobré vztahy s našimi zákazníky. Spokojení zákazníci se pro nás stávají důležitým zdrojem pozitivních referencí.

     Dynamický růst

Skupina ASTRON neustále zlepšuje své procesy i technologie. Roste společně se svými zákazníky a nabízí jim vždy aktuální a progresivní řešení. Investice do nových technologií se každoročně pohybují mezi 1 000 000 až 2 000 000 EUR.