• ASTRON group soustavně sleduje technologický vývoj v polygrafii a v rámci zkvalitnění a zefektivnění výroby, cíleně doplňuje strojový park o nejnovější špičkové stroje a zařízení. Investice do nového vybavení se pohybují od 1 do 2 mil. eur/rok. V sekci Technologie představujeme kompletní strojový park skupiny ASTRON group.

Technologie

ASTRON group soustavně sleduje technologický vývoj v polygrafii a v rámci zkvalitnění a zefektivnění výroby, cíleně doplňuje strojový park o nejnovější špičkové stroje a zařízení. Investice do nového vybavení se pohybují od 1 do 2 mil. eur/rok. V sekci Technologie představujeme kompletní strojový park skupiny ASTRON group.