Životní prostředí

ASTRON maximálně dbá na ochranu životního prostředí a také na zdraví a bezpečnost při práci. Dáváme vždy přednost „čistým“ technologiím.

Recyklujeme: Pečlivě třídíme odpad, který při polygrafické výrobě vzniká, například při ořezávání tisků. Zejména se jedná o odpad papírový, který se po zpracování v papírnách znovu používá.

Likvidujeme výpary: Vzduch ve všech našich prostorách je zdravotně naprosto nezávadný. Případné těkavé organické látky v odpadním vzduchu z tiskáren, které mohou škodit zdraví, ihned spalujeme. Při tomto procesu se narušuje struktura těkavých organických látek a tyto látky se následně rozkládají na oxid uhličitý a vodní páru. Teplo z naší spalovny se rekuperuje a zpětně využívá k vytápění tiskařských hal.

Využíváme latex a UV: Při tisku nejmodernějšími technologiemi latexového a UV tisku žádné škodlivé těkavé látky vůbec nevznikají. Na UV tiskárnách tiskneme pomocí ekologicky nezávadných inkoustů s certifikátem Evropské komise Nordic Swan.

Máme čisté CTP: Používáme tzv. „bezprocesní CTP“, přímý osvit tiskových desek laserem.Výsledkem jsou nulové emise škodlivin a používaná voda nekontaminuje odpadní vody.

Udržujeme certifikáty: Jako jedna z mála polygrafických společností jsme držiteli certifikátu ISO pro životní prostředí (ISO 14001:2016) a také certifikátu v řízení kvality (ISO 9001:2016).

Omezujeme alkohol v ofsetovém tisku: Pokud je to nutné, používáme alkohol při ofsetovém tisku jen v minimálním množství. To snižuje dopady na životní prostředí.

Obejdeme se bez PVC: Klient si místo polyvinylchloridu (PVC) může zvolit materiály, které tuto látku neobsahují a jsou založené na polyetylentereftalátu (PET).

Tiskneme na šetrný papír: Klienti si pro své zakázky mohou zvolit papíry s certifikátem FSC® (Forest Stewardship Council®, číslo licence: FSC-C115625) nebo PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification, TD CFCS 2002:2013). Takové papíry pocházejí z lesů obhospodařovaných šetrně podle příslušných norem.

Přečtěte si více o našich certifikátech na stránce Certifikáty a ocenění.